En protese skal erstatte en tapt legemsdel og dens funksjon.

Proteser blir delt inn i tre grupper: Kosmetiske proteser, funksjonelle proteser og badeproteser.
De vanligste typene er leggprotese, kneexprotese og lårprotese.
Vi på ØSTO Ortopedisenter as kan tilby individuell tilpassing av alle typer proteser til alle amputasjonsnivåer og dysmelier. 
Våre ortopediingeniører jobber i protese-team sammen med ortoped og fysioterapeut fra
rehabiliteringsavdelingen for å gi protesebrukeren best mulig rehabilitering og oppfølging 
i bruk av sin protese.

Rekvisisjon
Protese rekvireres av lege med rekvisisjonsrett godkjent av Helsedirektoratet.
Så fort vi får din rekvisisjon vil du få time for vurdering, måltagning og tilpassing.

Reparasjoner/ fornyelse av protese
Vi fornyer, reparerer og justerer din protese på vårt verksted på hovedsetet vårt i Ottestad.
Ta kontakt med oss, så finner vi en time til deg.

Egenandel
Det er ingen egenandel på protese
Brukerinformasjon på protese finner du her.