ØSTO Ortopedisenter AS ble etablert i 1980. Bedriften har i dag ca 30 ansatte med stor fagkunnskap og spisskompetanse i produksjon og tilpassing av proteser, ortoser, ortopedisk fottøy og fotsenger etter avtale med NAV. Vi har egen avdeling, ØSTO Ortopedisko for produksjon av ortopedisk fottøy.
Vi dekker hele Hedmark fylke med faste besøksdager på Kongsvinger, Elverum og Tynset sykehus, og på vår avdeling i Moelv. 
Vi har også reisevirksomhet til sykehjem og rehabiliteringssentrene i hele fylket. Vi har egen avdeling i Trondheim og reisedager til Steinkjer.
Våre autoriserte ortopediingeniører tar mål, tilpasser og leverer ortopediske hjelpemidler på disse stedene.
Vi har også egen poliklinikk med ortoped ved våre avdelinger i Ottestad, Tynset og i Trondheim.
Produksjonen av alle hjelpemidler blir utført ved våre ortopediske senter i Ottestad og i Trondheim.
Måltagning og tilpassing av proteser og mer omfattende hjelpemidler blir fortrinnsvis foretatt på hovedsentrene.
I samarbeid med pasienten og annet helsepersonell jobber vi med å forbedre enkeltindividets livskvalitet.

Vår avdeling i Ottestad
bygg1

Vår avdeling i Trondheim
IMG 45541

Ta kontakt, så vil du få time hos en av oss.

Tore
Tore Solem er ortopediingeniør
og er utdannet i spesialfeltene

proteser/ ortoser og ortopedisk fottøy.
Sin offentlige godkjenning fikk han i 1996.

PerOlav
Per Olav Fuglerud er ortopediingeniør
og har spesialfelt
i ortopedisk fottøy. 
Han fikk sin offentlige godkjenning i 1984, 

og har jobbet hos oss siden 1986.

Emma
Emma Hedsten, ortopediingeniør 
som er utdannet i spesialfeltene

proteser/ ortoser og ortopedisk fottøy. 
Hun ble ansatt som

turnuskandidat i 2013 og som ortopediingeniør i 2015.

torhenning
Tor Henning Wiik er ortopediingeniør 
og er utdannet i spesialfeltene 

proteser/ ortoser og ortopedisk fottøy. 
Han ble ansatt hos oss i 2013.

Erik
Erik Scholten Sjølie ble ansatt som turnuskandidat 
våren 2016, og som ortopediingeniør i 2018.

magnus
Magnus Sundby er turnuskandidat og ble
ansatt hos oss i 2021.

Toni
Toni Airisniemi er ortopediingeniør
og er utdannet i spesialfeltene
proteser / ortoser og ortopedisk fottøy.
Han har jobbet i faget siden 2004 og har
jobbet hos oss siden høsten 2018
 

mariann
Mariann Brendvold Nabben er turnuskandidat 
og ble ansatt i 2020

anita
Anita Hellan er turnuskandidat
og ble ansatt i 2020

erlend
Erlend Gjøra er ortopediingeniør og ble
ansatt hos oss i 2021

AMG
Anne Margrethe Gjøra er ortopediingeniør
og ble ansatt hos oss i 2021